با Intro.js برای سایت خود و قابلیت هایش، راهنمای گام به گام بسازید

با Intro.js برای سایت خود و قابلیت هایش، راهنمای گام به گام بسازید

هنگامی که کاربر جدید از وب سایت یا محصول شما دیدن میکند باید از ویژگیهای آن نیز مطلع شود، و یکی از بهترین راه ها نشان دادن راهنمای گام به گام به کاربر است. این ویژگی همچنین برای ارائه ویژگی جدید و راهنمایی کاربر نیز کاربرد دارد. یکی از ویژگیهای نشان دادن راهنمای گام به گام ، کاربر پسن بودن آن است ، کتابخانه Intro.js برای همین منظور ساخته شده است ، از Intro.js میتوانید برای وب ، ساخت اپلیکیشن و … استفاده کنید. از اینجا در گیت هاب میتوانید این کتابخانه را دانلود کنید.

استفاده از Intro.js آسان است ، برای مثال برای نشان دادن راهنمای گام به گام به کاربر بعد به صورت نوار پیشرفت به این نحو میتوانید عمل کنید.
ابتدا فایل های CSS و JS را بعد از دانلود پروژه در پروژه خود بگنجانید
سپس این کدها در یک صفحه وب خود قرار دهید

 <div class="container-narrow">

<div class="masthead">
 <ul class="nav nav-pills pull-right" data-step="5" data-intro="Get it, use it.">
 <li><a href="https://github.com/usablica/intro.js/tags"><i class='icon-black icon-download-alt'></i> Download</a></li>
 <li><a href="https://github.com/usablica/intro.js">Github</a></li>
 <li><a href="https://twitter.com/usablica">@usablica</a></li>
 </ul>
 <h3 class="muted">Intro.js</h3>
 </div>

<hr>

<div class="jumbotron">
 <h1 data-step="1" data-intro="This is a tooltip!">Progress-bar</h1>
 <p class="lead" data-step="4" data-intro="Another step.">This is the basic usage of IntroJs, with <code>data-step</code> and <code>data-intro</code> attributes.</p>
 <a class="btn btn-large btn-success" href="javascript:void(0);" onclick="javascript:introJs().setOption('showProgress', true).start();">Show me how</a>
 </div>

<hr>

<div class="row-fluid marketing">
 <div class="span6" data-step="2" data-intro="Ok, wasn't that fun?" data-position='right'>
 <h4>Section One</h4>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis augue a neque cursus ac blandit orci faucibus. Phasellus nec metus purus.</p>

<h4>Section Two</h4>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis augue a neque cursus ac blandit orci faucibus. Phasellus nec metus purus.</p>

<h4>Section Three</h4>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis augue a neque cursus ac blandit orci faucibus. Phasellus nec metus purus.</p>
 </div>

<div class="span6" data-step="3" data-intro="More features, more fun." data-position='left'>
 <h4>Section Four</h4>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis augue a neque cursus ac blandit orci faucibus. Phasellus nec metus purus.</p>

<h4>Section Five</h4>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis augue a neque cursus ac blandit orci faucibus. Phasellus nec metus purus.</p>

<h4>Section Six</h4>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis augue a neque cursus ac blandit orci faucibus. Phasellus nec metus purus.</p>

</div>
 </div>

<hr>
 </div>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 14 =