آئودی A8

پیشگاموبیل:آئودی A8در سال 2018 باآپشن های فراوان

پیشگاموبیل:آئودی A8در سال 2018 باآپشن های فراوان

آئودی در نظر دارد که نسل بعدی خودروهای سدان لوکس خود را در سال 2018 معرفی کند. خودرو از همان زبان طراحی آئودی بهره می برد که در آن از خطوط تیز استفاده شده است.آئودی برای جلو پنجره ی خودرو از همان طراحی 6 ضلعی معروف استفاده خواهد کرد تا اصالت طراحی آئودی را حفظ […]