آتش

خاموش کردن آتش با صدا !!!

خاموش کردن آتش با صدا !!!

شاید با خود بگویید مگر همچین کاری ممکن است ؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم بله. دو دانشجوی آمریکایی از دانشگاه  George Mason University توانستند این کار جالب را انجام دهند. این دو داشنجوی خلاق دستگاهی را با نام subwoofer اختراع کردند که با استفاده از این دستگاه می توان آتش را خاموش کرد. این […]