آزمایشات جدید برخورد دهنده‌ی بزرگ هادرون

آزمایشات جدید برخورد دهنده‌ی بزرگ هادرون

آزمایشات جدید برخورد دهنده‌ی بزرگ هادرون

دنیای ما آنچنان غرق در اسرار و ناشناخته‌هاست که هرچه قواعد جدیدی در آن کشف می‌کنیم با قفل‌های جدیدتر و بیشتری روبرو می‌شویم. این پازل بی‌انتها ذهن دانشمندان بسیاری را از سراسر کره‌ی خاکی به خود مشغول کرده و برخورد دهنده‌ی بزرگ ذرات سرن که بزرگ‌ترین ماشین ساخت بشر است نیز برای کمک به حل […]