آزمایشگاهی

تولید آزمایشگاهی پارچه‌های پشمی تمیز شونده با خاصیت ضد میکروبی در ایران

تولید آزمایشگاهی پارچه‌های پشمی تمیز شونده با خاصیت ضد میکروبی در ایران

محققان دانشگاهی اقدام به تولید آزمایشگاهی پارچه‌های پشمی کرده‌اند که از خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی برخوردار است.  نمونه‌های ساخته شده، در معرض تابش نور خورشید، فعالیت خودتمیزشوندگی از خود نشان می دهند. کالای پشمی به دلیل ساختار پروتئینی منبع بسیار مناسبی جهت رشد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و حساس در برابر قلیا و نور خورشید است و […]