آشکار

آشکار شدن هویت شما پس از ۳۰ دقیقه جستجو در اینترنت

آشکار شدن هویت شما پس از ۳۰ دقیقه جستجو در اینترنت

تحقیقی تازه نشان می دهد که از روی نحوه جستجو در دنیای وب می توان پی به شخصیت کاربر برد. گروهی از محققان در مالزی مطالعه ای بر روی کاربران اینترنت انجام داده اند که نشان می دهد گرچه بسیاری از کاربران دنیای آنلاین فکر می کنند ناشناخته باقی می مانند اما نحوه رفتارشان در […]