آلفا رومئو 4C

پيشگاموبيل: آلفا رومئو4C هوكوسائي

پيشگاموبيل: آلفا رومئو4C هوكوسائي

آلفا رومئو ۴C هوکوسائی توسط تیم تیونیگ ایتالیای پرده برداری شد.خودرویی که واقعا روح نواز است وبراي شما علاقمندان به خودرو طراحی شده است.این خودرو يك كار مشترک بین ژاپن و ایتالیای انجام شده است. به عنوان بخشی از این کار ژاپنی ها سعی در تجسم موج های عظیم در ساحل کاناگاوا توسط کاتسوشیکا هوکوسائی و با […]