آمار استور

استور مایکروسافت با 1.25 میلیارد بار بازدید

استور مایکروسافت با 1.25 میلیارد بار بازدید

در ابتدای همین ماه بود که مایکروسافت اعلام کرد که ویندزو 10 بر روی 100 میلیون دستگاه نصب شده است . امروز هم آماری راز استور خود نیز اعلام کرد که نوید بخش رشدی تازه برای مایکروسافت می باشد . (September 2015 – شهریور تا 20 مهر ) . طبق اعلام مایکروسافت بیشتر از 50 درصد کسانی […]