آموزش خاصیت lang در تگ html

آموزش خاصیت lang در تگ html

آموزش خاصیت lang در تگ html

آموزش خاصیت lang در تگ html: خاصیت html lang برای تعریف زبان محتوای متن در وب سایت است. این اطلاعات کمک میکند تا موتورهای جتسجو نتایج خاص زبان شما رو به سایت شما ارجاع دهند. برای استفاده از این تگ کافی است برای تگ html ، خاصیت lang را به کار ببرید. برای مثال: <html lang="fa"> […]