آموزش ویندوز 10

علاقه ی قمی ها به ویندوز 10

علاقه ی قمی ها به ویندوز 10

تقریبا دو ماهی از عرضه ویندوز به صورت رسمی می گذرد و همان طور که اخبار می گوید چیزی نزدیک به 110 میلیون نفر در سرتاسر دنیا این محصول جدید و قابل تقدیر مایکروسافت را بر روی سیستم های خود نصب کرده اند . اگر چه شاید به دلیل استفاده ایرانیان از ابزارهای گذر از تحریم […]

آموزش استفاده از System Restore در ویندوز 10

آموزش استفاده از System Restore در ویندوز 10

  در بعضی مواقع ممکن است ویندوز شما بنا به دلایلی نامعلوم دچار مشکل شود . ویندوز بالا نیاید و شما کلی اطلاعات مهم در ویندوز خود داشته باشید که اگر ویندوز خود را هم تعویض کنید ، آنها اطلاعات مهم را از دست خواهید داد . با آموزش استفاده از System Restore در ویندوز […]