آیا انسان موجودی فرازمینی ست!

آیا انسان موجودی فرازمینی ست!

آیا انسان موجودی فرازمینی ست!

ایده‌ی این که منشاء بشریت نه از این کره‌ی خاکی بلکه جایی فراتر از منظومه‌ی شمسی است بسیار بحث برانگیز و جذاب است، اما جدای از بحث‌های جنجالی، اگر این نظریه درست باشد ما از کجا و چرا به زمین آمده‌ایم؟ دکتر الیس سیلور زیست شناس و اکولوژیست مدارکی را مطرح می‌کند که نشان می‌دهند […]