آیا حیاتی دیگر در این دنیا یافت می شود

آیا حیاتی دیگر در این دنیا یافت می شود

آیا حیاتی دیگر در این دنیا یافت می شود

آیا فراتر از زمین زندگی وجود دارد؟ از زمانی که به خاطر می‌آوریم انسان به دنبال یافتن جوابی برای این سوال بوده است. شواهدی وجود دارند که امکان وجود نوعی از حیات را فراتر از مرزهای سیاره‌ آبی ما نشان می‌دهد. سال پیش گروهی از دانشمندان انگلیسی سلولی را پیدا کردند که به وسیله‌ی یک […]