ابر کامپیوتر

چین سریع ترین ابر کامپیوتر جدید دنیا را با پردازنده بومی ساخت

چین سریع ترین ابر کامپیوتر جدید دنیا را با پردازنده بومی ساخت

امروز چین سریع ترین ابر کامپیوتر جدید دنیا را معرفی کرد که با عنوان پرافتخار سریعترین ابر کامپیوتر دنیا را یدک می کشد، نماد پیشرفت های اخیر چین در ساخت چنین سیستم هایی بدون وابستگی به تراشه های ساخت ایالات متحده است.  Sunway TaihuLight جانشین Tianhe-2، دیگر ابر کامیپوتر قدرتمند دنیا واقع در چین می […]