اد آن کاربردی گوگل کروم

افزونه های کاربردی کروم+6 افزونه

افزونه های کاربردی کروم+6 افزونه

شاید 3 سالی است که با کروم کار می کنم . البته قبلا با موزیلا نیز کار کردم ، ولی خب کروم یه چیز دیگه است . البته جدا از مصرف بیش از اندازه رم ، که  تقریبا برای هر تبی که باز می کنید ، در حدود 20 تا 150 مگابایت از رم رو […]