ارتباطات و فناوری

دلیل عدم کاهش قیمت اینترنت چیست؟

دلیل عدم کاهش قیمت اینترنت چیست؟

اینترنت دنیایی که فرا تر از معنی و مفهوم خود با نام دنیای مجازی رفته و به بخش جدا نشدنی زندگی ما تبدیل شده است. اما با این وجو همواره مشکلاتی اعم از قطعی و سرعت پایین و همچنین قیمت بسیار بالا داشته ایم و طی چند ماه گذشته وزیر ارتباطات اعلام کرد که قیمت […]