استارتاپ های موفق

استارتاپ های ایده آل آینده و ویژگی اصلی آنها

استارتاپ های ایده آل آینده و ویژگی اصلی آنها

اریک اشمیت، رئیس هیئت مدیره ی آلفابت به تازگی ویژگی های یک استارتاپ ایده آل برای آینده را برشمرده است. او یکی از ویژگی های اصلی یک استارتاپ موفق حوزه ی فناوری در آینده را اتکای آن به داده های جمع آوری شده می داند. به گفته ی او,او می داند کجا باید به دنبال […]