استان

فروش پهنای باند به مخابرات در ۶ استان متوقف شد!

فروش پهنای باند به مخابرات در ۶ استان متوقف شد!

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: فروش پهنای باند اینترنت به شرکتهای مخابراتی در ۶ استان به دلیل بدهی و عدم توجه به اخطار شرکت زیرساخت، متوقف شده است. محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۸ شرکت مخابرات استانی به شرکت ارتباطات زیرساخت بدهی داشته و به اخطارهای زیرساخت بی توجهی کردند […]