استفاده از عکس ها

استفاده از عکس ها در طراحی وب سایت های Responsive

استفاده از عکس ها در طراحی وب سایت های Responsive

همانطور که می دانید در چند سال گذشته استفاده از اینترنت در تلفن های همراه به نحو سرسام آوری افزایش داشته است. بر اساس گزارش مورگان استنلی،تا پایان سال 2014 استفاده از اینترنت از طریق تلفن های همراه با استفاده از آن از طریق کامپیوترهای دسک تاپ  برابر خواهد شد. به همین دلیل طراحی وب […]