استفاده از Sass

استفاده از Sass برای ساده کردن کدهای css در طراحی صفحات وب

استفاده از Sass برای ساده کردن کدهای css در طراحی صفحات وب

Sass مخفف syntactically awesome stylesheet است که یک زبان اسکریپت نویسی است که به css تفسیر میشود و  دارای دو syntax است . در syntax اول که قدیمی تر است و به عنوان sass شناخته شده است از فرورفتگی ها برای نشان دادن بلاک مخصوص خصوصیات سلکتور انتخاب شده استفاده می کنیم و برای نشان […]