استفاده emoji

افرادی که از Emoji استفاده میکنند جذاب ترند!

افرادی که از Emoji استفاده میکنند جذاب ترند!

تحقیقات و پژوهش های اجتماعی صورت گرفته بر روی افراد مجردی که از شبکه های اجتماعی برای پیدا کردن زوج برای خود استفاده میکنند نشان میدهد که کسانی که از نماد های Emoji به وفور در پیامک های خود استفاده میکنند عمدتا انسان های اجتماعی تری هستند و لذا در جذب جنس مخالف بهتر عمل […]