استور ویندوز 10

حل مشکل استور ویندوز ۱۰

حل مشکل استور ویندوز ۱۰

توجه (با توجه به مشکلات گزارش شده استفاده از این روش هرگونه مشکل استفاده از این روش به عهده خود شما میباشد) ابتدا از این روش استفاده نمایید مشکل حل نشد از توضیحات زیر استفاده کنید. با آمدن ویندوز ۱۰ ، علاوه بر پایداری خوب و مصرف بهینه حافظه ای که دارد . بعضی مشکلات […]