استیو ازنیاک

استیو وزنیاک:جابز اطلاعات فنی نداشت ولی در کار تجارت خبره بود

استیو وزنیاک:جابز اطلاعات فنی نداشت ولی در کار تجارت خبره بود

استیو جابز شخصیتی بود که بار‌ها و بار‌ها ‌از کارهای وی ‌عنوان معجزه‌های دنیای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و به شکل کلی فن‌آوری یاد کرده‌اند؛ اما این فرد بزرگ چه کمکی برای طراحی کامپیوترهای اپل I و اپل II داشته است؟ برای پرده برداشتن از برخی واقعیت‌ها با پیشگام دو همراه باشید. آشنایی استیو جابز با […]