اسنودن در توییتر

اسنودن به توییتر پیوست

اسنودن به توییتر پیوست

ادوارد اسنودن کارمند پیشین سازمان NSA له تازگی به توییتر پیوسته که تنها کمتر از 1 ساعت اکانت وی تایید شد . کارشناسان این حرکت اسنودن را نوعی ارتباط با عموم مردم به عنوان یک چهره مشهور توصیف کرده اند . همچنین اکانت وی در کمتر از 1 ساعت 80 هزار فالوئر ( دنبال کننده ) […]