اصول انتخاب یک پسورد مطمئن

اصول انتخاب یک پسورد مطمئن !

اصول انتخاب یک پسورد مطمئن !

بررسی رمز عبور در وب سایت ها از نظر محتویات  و میزان امنیت و قوی بودن آن یکی ازگرایشات رایج در طراحی سایت ها محسوب می شود. به عنوان مثال می توان به صفحه ثبت نام گوگل اشاره کرد. برای کاهش حساسیت بر روی کاربران به جای رد کردن رمز عبورهای نا مناسب آنان ازچک […]