اصول صحیح و استاندارد در کدنویسی HTML

اشتباهاتی که نباید در کدنویسی HTML انجام دهیم!

اشتباهاتی که نباید در کدنویسی HTML انجام دهیم!

یادگیری اصول کدنویسی کار بسیار پیچیده ای نیست اما آشنایی و تسلط بر این قوانین و رعایت اصول استاندارد و صحیح در کدنویسی نیاز به تجربه و کار فراوان دارد . در این مجموعه به بررسی اشتباهاتی بزرگ در نوشتن کدهای HTML میپردازیم که رعایت آنها می تواند در استاندارد سازی کدهای  شما تاثیر بسیاری […]