اصول طراحی صفحه 404

اصول طراحی صفحه 404 در طراحی سایت

اصول طراحی صفحه 404 در طراحی سایت

یکی از مهم ترین  بحث ها در طراحی سایت ، طراحی درست و اصولی صفحه 404  است. این صفحه باید به گونه ای جالب طراحی شود تا حس آزردگی کاربر از اینکه به صفحه مورد نظر خود دست نیافته است را کاهش دهد. طراحی این صفحه به گونه ای باشد که بهترین کارآیی را برای کاربر […]