اطلاعات لازم برای بوجود آوردن کسب و کار

اطلاعات لازم برای ایجاد کسب و کار اینترنتی

اطلاعات لازم برای ایجاد کسب و کار اینترنتی

امروزه بیشتر افراد از پیر و جوان دسترسی خوبی به شبکه داده های آنلاین دارند اما تعداد کمی از مردم استفاده کاملی از این تکنولوژی می کنند. در فضای کسب و کار آنلاین افراد به دو دسته تقسیم می شوند. 1 . مصرف کننده       2 . تولید کننده مصرف کننده : مصرف […]