الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

 Hummingbrid نام یکی از الگوریتم های جستجوی گوگل است. هدف این الگوریتم نمایش نتایج بهتر و دقیق تر حاصل از جستجو در میلیاردها وب سایت در این موتور جستجو است.   سوالی که با معرفی این الگوریتم بیان می شود این است که ایا با معرفی این الگوریتم دیگر فاکتور پیج رنک از بین می […]