الگوریتم پنگوئن

الگوریتم پنگوئن و رهایی از پنالتی های این الگوریتم در وب سایت ها

الگوریتم پنگوئن و رهایی از پنالتی های این الگوریتم در وب سایت ها

الگوریتم پنگوئن گوگل در تاریخ 24 آپریل سال 2012 معرفی شد. این الگوریتم با وب سایت هایی که اصول گوگل را رعایت نمی کنند برخورد می کند. اپدیت هایی که در این الگوریتم صورت می گیرد زیاد کاربر محور نیستند ولی در جستجوهای کاربران تاثیر مستقیم می گذارد. وب سایت هایی که قصد دور زدن […]