امواج گرانشی

دانشمندان برای دومین بار از شناسایی امواج گرانشی خبر دادند

دانشمندان برای دومین بار از شناسایی امواج گرانشی خبر دادند

گروهی از دانشمندان بین‌المللی روز چهارشنبه (26 خرداد) اعلام کردند برای دومین بار امواج گرانشی را- که در بُعد فضا- زمان حرکت می‌کنند- در محیطِ پیرامون شناسایی کرده‌اند.  آلبرت اینشتین در سال 1916 از طریق نظریۀ نسبیت عام وجود امواج گرانشی را که با سرعت نور در فضا-زمان حرکت می‌کنند پیش‌بینی کرده بود. امواج گرانشی […]