امیل فیشر

زندگی نامه اتو هرمن دیلز

زندگی نامه اتو هرمن دیلز

زندگی نامه اتو هرمن دیلز : ۷ مارچ سال ۱۹۵۴ درست ۶۱ سال پیش در چنین روزی  اتو دیلز – شیمیدان بزرگ آلمانی فوت کرد. شهرت این شیمیدان بزرگ بخاطر کشف واکنش دیلز-آلدر برای ترکیب دی اولفین است که به همین خاطر نیز جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۵۰ به وی اهداء شد. اتو دیلز در تاریخ […]