انسولین

زندگی نامه فردریک گرانت بنتینگ

زندگی نامه فردریک گرانت بنتینگ

زندگی نامه فردریک گرانت بنتینگ : ۲۱ فوریه سال ۱۹۴۱، درست ۷۴ سال پیش در چنین روزی سر فردریک بنتینگ پزشک و دانشمند سرشناس کانادایی دیده از جهان فروبست. از وی به عنوان یکی از کاشفان انسولین یاد می‌شود. بنتینگ اولین کسی است که انسولین را روی انسان با موفقیت آزمایش کرد. فردریک بنتینگ در تاریخ […]