انقلاب در صنعت برق آمریکا و جهان

زندگی نامه چارلز اشتینمتز

زندگی نامه چارلز اشتینمتز

زندگی نامه چارلز اشتینمتز : ۱۵۰ سال پیش چارلز پروتیوس اشتینمتز ریاضیدان و مهندس برق آلمانی-آمریکایی دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت وی بخاطر پرورش تئوری جریان متناوب و مشخص کردن فرمول‌های ریاضی آن است که باعث یک انقلاب در صنعت برق آمریکا و جهان شد. ۹ آوریل سال ۱۸۶۵ چارلز اشتینمتز در یک خانواده‌ی یهودی […]