اهمیت استفاده از

اهمیت استفاده از پروتکل https در وب سایت ها

اهمیت استفاده از پروتکل https در وب سایت ها

از زمان اعلام گوگل که پیاده سازی https در وب سایت ها در رنکینگ وب سایت ها تاثیر دارد، بسیاری از دارندگان وب سایت ها شروع به  استفاده از این پروتکل  برای امن نمودن وب سایت های خود نموده اند تا بتواند رنکینگ خود در گوگل  را بالا ببرند. اما پروتکل https چیست و چرا […]