اولین اخبار

اولین اخبار از آپارتمان ساخته شده با چاپگر سه بعدی!

اولین اخبار از آپارتمان ساخته شده با چاپگر سه بعدی!

پرینتر ها همیشه می توانند مفید باشند اما وقتی که سخن از چاپگر سه بعدی به میان آمد خیلی از افراد از آن استقبال نکردند اما به نظر می رسد که این روزها ماحصل کار با این چاپگر ها خوش درخشیده است. اگر کمی در مورد این گونه چاپگرها تحقیق کنیم متوجه می شویم که […]