اپستور

تماشا کنید: تنش در فروشگاه اپل نیویورک پس از ورود مرد شمشیر به دست

تماشا کنید: تنش در فروشگاه اپل نیویورک پس از ورود مرد شمشیر به دست

روز گذشته و پس از ورود یک مشتری با شمشیر سامورایی به فروشگاه شیشه ای اپل در منهتن، روزی پر تنش برای کارکنان و مشتریان حاضر در آنجا بود. شاهدان عینی گزارش کرده اند که این مرد پس از ورود به فروشگاه از پله های شیشه ای آن بالا رفت و با تکان دادن شمشیر […]