اپلیکیشن شازم

اپلیکیشن موسیقی شازم

اپلیکیشن موسیقی شازم

شازم اپلیکیشنی است که احتمالا بیشتر کاربران با آن کار کرده‌اند؛ توسط شازم می‌توان هنگام گوش دادن به موسیقی، مشخصات آن را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به آهنگ را پیدا کرد. مسئولان این اپلیکیشن قصد دارند فعالیت خود را گسترش داده و به غیر از موسیقی، کاربران کاربرد استفاده از شازم را در زندگی […]