اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشنی که به ازای هر قدم برداشته شده به شما پول پرداخت می کند

اپلیکیشنی که به ازای هر قدم برداشته شده به شما پول پرداخت می کند

آیا انگیزه کافی برای پیاده‌روی ندارید؟ اگر برای هر قدمی که برمیدارد پول دریافت کنید چطور؟ این ایده در حقیقت مبنای طراحی اپلیکیشن Bitwalking بوده است، یک اپلیکیشن، یک واحد پول و یک بازار خرید و فروش که به ازای هر 10 هزار قدم برداشته شده توسط کاربرانش به آنها یک دلار Bitwalking می دهد. […]