اپلیکیشن های جدید if

اپلیکیشن های جدید IF

اپلیکیشن های جدید IF

احتمالا با سرویس بسیار کاربردی IFTTT و اپلیکیشن مربوط به آن آشنا هستید. اپلیکیشنی که کار‌های تعیین شده توسط شما را به صورت خودکار انجام می‌دهد. در جدیدترین بروزرسانی این اپلیکیشن نام آن از IFTTT به IF تغییر یافته و سه اپلیکیشن جدید را نیز به خانواده‌ی خود اضافه کرده است. همان‌طور که گفته شد […]