اپلیکیشن Muzei

معرفی اپلیکیشن Muzei : تصاویر پس زمینه تصادفی در اندروید

معرفی اپلیکیشن Muzei : تصاویر پس زمینه تصادفی در اندروید

معرفی اپلیکیشن Muzei : تصاویر پس زمینه تصادفی در اندروید ، یکی از قابلیت های خوب اندوید امکان قرار دادن پس زمینه زنده در تلفن ها و دستگاه های هوشمند مبنی بر این سیستم عامل است ، در این پست نرم افزارd معرفی خواهیم کرد که بتوانید تصاویر پس زمینه زیبای هنری داشته باشید. Muzei نرم افزاری […]