اکس باکس 360

پشتیبانی از بازی های نسل قبل به فروش اکس باکس وان کمک می کند

پشتیبانی از بازی های نسل قبل به فروش اکس باکس وان کمک می کند

ژوئن ۲۰۱۵ اگرچه برای مایکروسافت ماه خوبی نبود اما بخش اکس باکس توانست با رشد ۵۱ درصدی نسبت به ژوئن ۲۰۱۴ و تصاحب ۷۹ درصدی از فروش کنسول در هفته E3، سربلند باشد. اما آیا افزایش فروش، ارتباطی با پشتیبانی اکس باکس وان از بازی های اکس باکس ۳۶۰ دارد؟ به نظر می رسد که […]