بابک فردوسی

بابک فردوسی و پروژه ی کلیپر ناسا

بابک فردوسی و پروژه ی کلیپر ناسا

بابک فردوسی و پروژه ی کلیپر ناسا : ناسا در آینده ای نزدیک کاوشگر Clipper را با هدف کشف ناشناخته های «اروپا» مهمترین قمر مشتری راهی فضا می‌کند و در این میان بابک فردوسی، مهندس پرواز از جمله طراحان این ماموریت است. «اروپا» قمر یخ زده مشتری محسوب می شود که برای دانشمندان از ارزش […]