باراکودا

پیشگاموبیل: ده خودروی برتر ماسل کار سال 1969

پیشگاموبیل: ده خودروی برتر ماسل کار سال 1969

ده خودروی برتردر کلاس  اتومبیل های عضلانی در سال1969 هنوز هم در سبک امروز هستند.بدون اغراق فقط با گشتاور ومملو از سرعت و نگرش  همراه بودند. به  اتومبیل های عضلانی 1969 خوش آمدید. دوج چارجر 110،000 خریدار نمی تواند اشتباه باشد. در سال 1969 دوج چارجر تجسم زیبایی ماشین های عضلانی. دارای انجین 426 HEMI، […]