بازار موبایل

رشد هواوی و اپل در بازار موبایل و عقب ماندن سامسونگ

رشد هواوی و اپل در بازار موبایل و عقب ماندن سامسونگ

با توجه به خبر های منشر شده و مقایسه میزان فروش گوشی ها در سال های 2014 و 2015 می توان دریافت که اپل و هواوی نسبت به سال قبل رشد داشته اند و توانسته اند سهم بیشتری از فروش گوشی های دنیا را تصاحب کنند.  با توجه به گزارش دیروز هواوی این شرکت در […]