بازی modern sniper

بازی modern sniper معرفی شد

بازی modern sniper معرفی شد

بیشرفت تکنولوژی در صنعت بازی های ویدیویی با وجود حسن هایی که دارد مشکلاتی هم را نیز به وجود آورده است که به عنوان مثال به حجم بالای این گونه بازی ها میتوان اشاره کرد اگر آپدیت هم به این بازی ها اضافه کنیم مشکل دو چندان هم خواهد شد. درست است در آینده و […]