بالون

فیسبوک در حال اجرای پروژه بالون ها و پهپادهای اینترنت رسان!

فیسبوک در حال اجرای پروژه بالون ها و پهپادهای اینترنت رسان!

گویا فیس بوک هم پا در کفش گوگل کرده ووارد ماجرای بالون ها و پهپادهای اینترنت رسان شده است. حالا یک قدم به اجرایی شدن چنین پروژه هایی نزدیک تر شده ایم. Jay Parikh، مدیر ارشد بخش مهندسی فیس بوک به وال استریت ژورنال گفته که فیس بوک قصد دارد در تابستان پیش رو،دِرون اینترنتی […]