با امکانات خوب

Real Manager فایل منیجری ایرانی با امکانات خوب برای ویندوز فون

Real Manager فایل منیجری ایرانی با امکانات خوب برای ویندوز فون

در بین اپلیکیشن ها که بگردید، کمتر فایل منیجر ایرانی را می یابید که از همه نظر کاربردی و قابل اطمینان باشد. بنابراین اکثر افراد نمونه های خارجی این اپلیکیشن ها را ترجیح می دهند. Real Manager فایل منیجری ایرانی است که با امکانات خوبی که در خود جمع کرده، گزینه بسیار شایسته ای برای مدیریت حافظه […]