برای شرکت

اصول طراحی رابط کاربری برای شرکت طراحی سایت

اصول طراحی رابط کاربری برای شرکت طراحی سایت

اصولی مهم که یک شرکت طراحی سایت باید به آنها توجه داشته باشد  1.طراحی رابط کاربری باید بر روی تجربه کاربری تمرکز داشته باشد اولین اصلی که بررسی می کنیم همین اصل طراحی بر اساس حفظ تجربه کاربری است . کاربران محتوای وب سایت شما را به خاطر نمی سپارند ولی حسی را که از […]