برای موتورهای جستجو

بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو در حین طراحی

بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو در حین طراحی

1- استفاده از Canonical URL شاید دو صفحه ی http://www.pishgamdev.ir  و http://pishgamdev.ir یکی باشند ولی اینها دو URL متفاوت اند که باعث می شود به طور جداگانه در موتورهای جستجو ایندکس شوند . لذا برای جلوگیری از این کار باید از URL Canonical  استفاده کنیم  در واقع با این کار به موتور جستجو صریحا اعلام می […]