بررسی اطلاعات آماری وب سایت ها

بررسی اطلاعات آماری گوگل آنالتیک

بررسی اطلاعات آماری گوگل آنالتیک

در این مقاله ابزارهایی برای بررسی نسخه موبایلی وب سایت ها را معرفی می کنیم . برای بررسی وآنالیز ترافیک موبایلی وب سایت ها از ابزارهای گوگل انالتیک می توان استفاده کرد. توسط گوگل انالتیک می توانید امارها و گرافهای با ارزشی را در مورد بازدیدکنندگاه وب سایت خود بدست اورید. این ابزار بسیار خوب […]